Alkuaineiden jaksollinen järjestelmä eli alkuainetaulukko on taulukko tunnetuista alkuaineista ryhmiteltynä niiden elektronirakenteen mukaan
Sen avulla voidaan arvioida, mitkä alkuaineet muistuttavat toisiaan ja miten taulukossa lähekkäin olevat alkuaineet eroavat toisistaan.

Periodic Table

Jaksollisen järjestelmän pystyrivejä kutsutaan ryhmiksi. Saman ryhmän alkuaineilla on samantapainen uloimman elektronikuoren rakenne, joten niiden ominaisuudet muistuttavat toisiaan.
Jaksollisessa järjestelmässä on 18 ryhmää. Kemian järjestö IUPAC suosittaa, että ne numeroidaan luvuin 1–18

Jaksollisen järjestelmän vaakarivejä sanotaan jaksoiksi. Jakson numero ilmoittaa, kuinka monta miehitettyä elektronikuorta alkuaineella on.
Jaksossa vasemmalta oikealle liikuttaessa alkuaineen järjestysluku eli protonien lukumäärä kasvaa.

Tässä on mukana myös se kuuluisa Moskovium (engl. moscovium), joka on synteettinen alkuaine. Sen kemiallinen merkki on Mc ja järjestysluku 115.
Pitkään uskottiin sen olevan se mystinen "Alkuaine 115", jota tähtienvälisessä avaruudessa matkaavat alukset käyttivät polttoainena 🙄


Powered By   Kotisivut.com - Luotettava webhotelli    CodeIgniter PHP Framework   BaseURL: https://datatuki.net/web/  Page rendered in 0.0786 seconds